אישורים ותקנים

אישורים ותקנים

תוכן עניינים

אישור כיבוי אש לרישיון עסק

ייעוץ וביצוע עבודות בהתאם לדרישות שירותי הכבאות

במעיין מיגון אש אנו מספקים ללקוח מענה מקצועי מלא ומקיף, בכל הקשור להתאמת העסק לדרישות שירותי הכבאות ההכרחיות לצורך קבלת רישיון עסק.

אנו מספקים ללקוחותינו את הפתרון הנכון, היעיל, והמקצועי ביותר לפרוייקט מתחילות ועד סיומו המוצלח, כולל הנפקת אישורי ביצוע לכיבוי אש וחברות הביטוח, וכן תיאום ביצוע של דיגום מהשטח עם מכון התקנים עד לקבלת אישור מכבי אש.

אנו ערוכים למתן כל הפתרונות הנדרשים – ייעוץ ובניית תכנית עבודה, אספקה ויישום של חומרים מעכבי בעירה מקצועיים לפי תקן ישראלי, והנפקת אישורי ביצוע.

מידע על תקנים – תקן 755-921

תקן 755:

  • תקן זה דן בשיטה לסיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשרפה, בעיקר עץ ומתכת לסוגיהם השונים ,לפי אמות המידה המפורטות בתקן ולפי תוצאות הבדיקות המתוארות בו. התקן דן בסיווג החומר בזמן בדיקתו ואינו מתחשב בשינויים בתכונות החומר במשך הזמן.

תקן 921:

  • תקן זה מפרט נושאים כלליים הקשורים לדרישות השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשרפה; נושאים אלה הם: הגדרות, מיון הבניינים, סיווג חומרי הבנייה, סימונם והוראות שימוש כלליות.

מידע נוסף לעיונכם